HEMATOLOGIA INFANTIL

Les patologies hematològiques del nen que es poden investigar i tractar des del servei de pediatria ambulatòria són l’estudi de les anèmies: manca de ferro, talassèmies, les malalties de les plaquetes com la trombocitopènia immune primària, les malalties de la coagulació com les hemofílies.

Hematologia Infantil a Barcelona – Diagnòstic i Tractament Especialitzat

A Paido Salut Infantil, oferim un enfocament integral i especialitzat en hematologia infantil per al diagnòstic i tractament de malalties de la sang en nens. Ubicats al Carrer d’Anglí, 31, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona, el nostre equip està compromès amb la salut hematològica dels nostres joves pacients.

Què és la Hematologia Infantil?

La hematologia infantil és una especialitat mèdica que se centra en la prevenció, diagnòstic i tractament de trastorns de la sang en infants

Serveis de Hematologia que Oferim

Diagnòstic de Malalties Hematològiques

Realitzem una varietat de proves i estudis per identificar problemes hematològics:

  1. Anàlisis de sang: Avaluació de components sanguinis i paràmetres bioquímics associats a patologia hematològica
  • Proves genètiques: Identificació de condicions hereditàries.

Tractament de Trastorns de la Sang

Oferim tractaments especialitzats per a una àmplia gamma de trastorns hematològics:

  • Tractament d’anèmies: Teràpies per a diferents tipus d’anèmia, incloent deficiència de ferro i anèmies hereditàries.
  1. Estudi i tractament dels trastorns dels leucòcits: neutropènies autoimmunes
  • Gestió de l’hemofília i malalties de la coagulació : Tractaments i estratègies per controlar els trastorns de la coagulació. Trombopènies autoimmunes

Suport i Cures Contínues

Proporcionem suport continu i cures integrals per garantir el millor resultat possible:

  • Seguiment regular: Monitorització contínua de la salut hematològica.
  • Suport nutricional: Assessorament en dietes per millorar la salut sanguínia.
  • Suport psicològic: Serveis de suport emocional per a pacients i famílies.

Importància de la Hematologia Infantil

Diagnòstic Precoç i Tractament

El diagnòstic precoç de les malalties hematològiques és crucial per al tractament efectiu i per evitar complicacions greus.

Gestió Integral de Condicions Hematològiques

Un enfocament integral permet gestionar eficaçment les condicions hematològiques, millorant la qualitat de vida i el pronòstic a llarg termini dels nens afectats.

Suport Familiar i Educació

Educar les famílies sobre les condicions hematològiques i oferir-los suport continu és essencial per a una gestió efectiva.

Preguntes Freqüents sobre Hematologia Infantil

Quins tipus de malalties hematològiques afecten els nens?

Els trastorns hematològics comuns en nens inclouen anèmies, patologia de les hemoglobines, trastorns de la coagulació, trastorns de les plaquetes, trastorns dels leucòcits i leucèmies. Aquestes condicions afecten la producció i funció dels components sanguinis.

 

Com es diagnostiquen els trastorns de la sang en nens?

El diagnòstic es realitza mitjançant anàlisis de sang, biòpsies de medul·la òssia i proves genètiques per identificar problemes hematològics.

Com es gestiona l’hemofília en nens?

L’hemofília es gestiona mitjançant teràpies de reemplaçament, que inclouen l’administració de factors de coagulació i la gestió curosa de les ferides i hemorràgies.

Desplaça cap amunt