LOGOPEDIA INFANTIL

Atenció i tractament d’endarreriments i trastorns del llenguatge, trastorn específic del llenguatge, dificultats en el llenguatge, dislàlies, quequeig, trastorns articulatoris i de la deglució…

Logopèdia Infantil

A Paido Salut Infantil, ens especialitzem en logopèdia infantil per donar suport al desenvolupament de la parla i el llenguatge dels nens, millorant la seva capacitat de comunicació i facilitant el seu èxit acadèmic i social.

Serveis de Logopèdia per a Nens

Avaluacions de la Parla i Llenguatge

Oferim avaluacions integrals per identificar les necessitats de cada nen en relació amb la parla i el llenguatge. El nostre equip utilitza proves estandarditzades i observacions clíniques per desenvolupar plans de tractament personalitzats.

Teràpia de la Parla

La teràpia de la parla se centra a millorar l’articulació, la fluïdesa i la producció de sons. Abordem problemes com:

  • Trastorns articulatoris: Dificultats per pronunciar sons correctament.
  • Trastorns fonològics: Errors en l’organització i ús de sons de la parla.
  • Apraxia de la parla infantil: Problemes amb la coordinació dels moviments necessaris per parlar.

Teràpia del Llenguatge

Enfocada a millorar les habilitats de comprensió i ús del llenguatge, la nostra teràpia del llenguatge inclou:

  • Trastorns del llenguatge expressiu: Dificultats per expressar pensaments i necessitats.
  • Trastorns del llenguatge receptiu: Problemes per entendre i processar el llenguatge parlat.
  • Desenvolupament del vocabulari: Ampliació del lèxic i ús adequat de paraules.

Intervenció Primerenca en Trastorns de la Parla i Llenguatge

Implementem programes d’intervenció primerenca per a nens petits que mostren signes de retard en el desenvolupament de la parla o el llenguatge, maximitzant les seves oportunitats de millora i èxit.

Teràpies de Fluïdesa

Tractem problemes de fluïdesa de la parla com el tartamudeig, proporcionant tècniques per millorar el ritme i la fluïdesa del discurs.

Teràpia de Comunicació Social

Enfocada a desenvolupar habilitats de comunicació social, la nostra teràpia ajuda els nens a millorar la seva interacció amb els altres, comprendre normes socials i participar en converses.

Condicions Tractades en Logopèdia Infantil

Trastorns de la Parla

Abordem una varietat de trastorns de la parla, incloent:

  • Dislàlia: Dificultats per articular certs sons.
  • Disàrtria: Problemes d’articulació degut a debilitats en els músculs de la parla.

Retard en el Desenvolupament del Llenguatge

Tractem retards en el desenvolupament del llenguatge per ajudar els nens a assolir fites del desenvolupament comunicatiu, millorant tant la comprensió com la producció del llenguatge.

Trastorns del Llenguatge Associats a Altres Condicions

Oferim suport especialitzat per a nens amb trastorns del llenguatge associats a altres condicions, com per exemple trastorns de l’espectre autista (TEA).

Enfocament Individualitzat i Familiar

Plans de Tractament Personalitzats

Cada nen rep un pla de tractament personalitzat que s’adapta a les seves necessitats específiques. Els nostres logopedes treballen en col·laboració amb les famílies per assegurar el millor resultat possible.

Participació dels Pares

Fomentem la participació activa dels pares en el procés terapèutic, oferint orientació i estratègies per donar suport al desenvolupament de la parla i el llenguatge a casa.

Teràpia en Entorns Naturals

Quan és adequat, proporcionem teràpia en entorns naturals com la llar o l’escola, facilitant la generalització d’habilitats i millorant la integració en la vida diària del nen.

Desplaça cap amunt