TROS (Atenció al Trastorn Respiratori Obstructiu del Son)

Per quina raó ha de ser normal que un infant ronqui des de ben petit? La unitat TROS detecta, tracta i fa seguiment dels infants amb patologia respiratòria associada als defectes anatòmics i/o del desenvolupament de tot el que envolta l’estructura oral/nassal.

Més informació a https://www.ipocubric.com/

Atenció al Trastorn Respiratori Obstructiu del Son (TROS)

A Paido Salut Infantil, ens especialitzem en el diagnòstic i tractament del Trastorn Respiratori Obstructiu del Son (TROS) en nens. Ubicats al Carrer d’Anglí, 31, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona, oferim accés fàcil a serveis de salut infantil de qualitat.

Què és el Trastorn Respiratori Obstructiu del Son (TROS)?

El Trastorn Respiratori Obstructiu del Son (TROS), també conegut com a apnea del son infantil, és una condició on els nens experimenten interrupcions en la respiració durant el son a causa de bloquejos en les vies respiratòries.

Serveis que Oferim per al TROS

Diagnòstic i Avaluació del TROS

El procés de diagnòstic del TROS inclou:

 • Estudis del son: Monitoratge dels patrons de respiració durant el son.
 • Exàmens físics: Avaluació de les vies respiratòries per identificar possibles obstruccions.
 • Historial clínic detallat: Revisió dels símptomes i hàbits de son del nen.

Opcions de Tractament per al TROS

Oferim diverses opcions de tractament per al TROS, adaptades a les necessitats de cada nen:

 • Teràpies respiratòries: Ús de dispositius com CPAP (pressió positiva contínua en les vies respiratòries) per mantenir les vies respiratòries obertes durant el son.
 • Cirurgia: Per corregir anomalies estructurals en les vies respiratòries, si és necessari.
 • Consells de comportament: Orientació sobre hàbits de son saludables i postures per reduir els símptomes del TROS.

Suport i Educació Familiar

Proporcionem educació i suport a les famílies per ajudar-les a gestionar el TROS en els seus fills:

 • Sessions informatives: Sobre el TROS, els seus símptomes i les opcions de tractament.
 • Assessorament individual: Consells específics per adaptar les rutines diàries i de son del nen.

Símptomes i Senyals del TROS en Nens

Com Reconèixer el TROS

Els símptomes del TROS poden incloure:

 • Roncs forts: Un signe comú del TROS.
 • Interrupcions en la respiració: Pauses en la respiració durant el son.
 • Somnolència diürna: El nen pot sentir-se excessivament cansat durant el dia.

Importància del Diagnòstic Precoç

Un diagnòstic precoç del TROS permet la implementació de tractaments efectius que poden millorar la qualitat del son i el benestar general del nen.

Preguntes Freqüents sobre el TROS

Què és el TROS?

El Trastorn Respiratori Obstructiu del Son és una condició que afecta la respiració del nen durant el son, provocant interrupcions en la respiració.

Com es Diagnostica el TROS?

El diagnòstic del TROS generalment implica estudis del son per monitorar els patrons respiratoris i exàmens físics per identificar possibles obstruccions.

Quines Són les Opcions de Tractament per al TROS?

El tractament del TROS pot incloure l’ús de dispositius respiratoris, cirurgia per corregir anomalies estructurals, i canvis en les rutines de son.

Desplaça cap amunt