PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA INFANTO JUVENIL

Psicologia, neuropsicologia, psiquiatria infantil, i logopèdia. S’atenen infants i adolescents amb problemes emocionals, del comportament, del desenvolupament i de l’aprenentatge.

Suport en la detecció i tractament dels trastorns d’aprenentatge per a diagnòstic i tractament de les dificultats en les àrees que compren l’aprenentatge (TDAH, dislèxia, discalcúlia, alteració de les funcions executives, altes capacitats intel·lectuals….

Suport en els trastorns emocionals i de conducta: trastorns de la son, d’alimentació, de l’estat d’ànim, dificultats de relació, problemes psicosomàtics…

Atenció especial de la unitat de trastorns del desenvolupament de 0 a 4 anys, ja siguin problemes cognitius, motrius, del llenguatge i afectivitat.

Psicologia i Psiquiatria Infantojuvenil

A Paido Salut Infantil, oferim un enfocament integral per a la cura de la salut mental de nens i adolescents a través dels nostres serveis de psicologia i psiquiatria infantojuvenil.

Serveis Especialitzats en Salut Mental Infantil

Avaluacions Psicològiques i Psiquiàtriques

Realitzem avaluacions completes per identificar i comprendre les necessitats emocionals i psicològiques de cada nen. Utilitzem eines diagnòstiques avançades per assegurar un tractament precís.

Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC)

La Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC) és una de les intervencions més efectives per tractar trastorns emocionals i de comportament en nens i adolescents. El nostre enfocament inclou:

  • Modificació del comportament: Estratègies per gestionar conductes problemàtiques.
  • Restructuració cognitiva: Tècniques per canviar patrons de pensament negatius.

Suport en el Maneig de l’Estrès i Ansietat

Oferim tècniques de maneig de l’estrès i estratègies de relaxació per ajudar els nens a afrontar situacions desafiants, millorant la seva capacitat per gestionar l’ansietat.

Intervencions per a Trastorns de l’Estat d’Ànim

Els nostres especialistes estan capacitats per tractar una varietat de trastorns de l’estat d’ànim com la depressió i el trastorn bipolar, proporcionant suport continu i plans de tractament adaptats a les necessitats individuals.

Suport Psicosocial i Assessorament Familiar

Oferim assessorament familiar per enfortir les relacions familiars i millorar la dinàmica a la llar. Treballem amb pares i cuidadors per desenvolupar habilitats de comunicació i estratègies de maneig del comportament.

Condicions Tractades en Psicologia i Psiquiatria Infantojuvenil

Trastorns d’Ansietat

Tractem diversos trastorns d’ansietat com el trastorn d’ansietat generalitzada, fòbies i trastorn de pànic. El nostre enfocament se centra en tècniques d’exposició i maneig de l’ansietat.

Trastorns del Comportament

Oferim tractaments per a trastorns del comportament com el trastorn oposicionista desafiant (TOD) i el trastorn de conducta. Utilitzem intervencions basades en l’evidència per millorar el comportament social i acadèmic.

Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)

Proporcionem avaluacions i tractaments personalitzats per a nens amb trastorns de l’espectre autista (TEA), incloent-hi teràpies de desenvolupament d’habilitats socials i comunicació.

Trastorns per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

Els nostres especialistes en TDAH utilitzen una combinació d’estratègies terapèutiques i maneig mèdic per ajudar els nens a millorar la seva atenció i reduir els comportaments hiperactius i impulsius.

Trastorns Alimentaris

Tractem trastorns alimentaris com l’anorèxia, la bulímia i el trastorn per afartament. Proporcionem una combinació de teràpia individual i familiar per donar suport a la recuperació.

Enfocament Multidisciplinari en Salut Mental

A Paido Salut Infantil, adoptem un enfocament multidisciplinari que inclou psicòlegs, psiquiatres i altres professionals de la salut mental per oferir una cura integral.

Coordinació amb Serveis Educatius

Treballem en estreta col·laboració amb escoles i educadors per donar suport a l’èxit acadèmic dels nostres pacients, oferint avaluacions psicopedagògiques i plans d’intervenció escolar.

Programes d’Intervenció Precoç

Implementem programes d’intervenció precoç per identificar i tractar problemes de salut mental abans que es converteixin en problemes més greus, promovent el desenvolupament saludable.

Teràpies de Grup i Tallers

Oferim teràpies de grup i tallers per fomentar el desenvolupament d’habilitats socials, maneig de la ira i altres aspectes essencials del benestar emocional.

Desplaça cap amunt